ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายระวิ เอกธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2560,11:28  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานประวัติศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพันทิภา สุกช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2560,11:28  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ( ภาษาไทย )
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2560,11:25  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,14:06  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,14:01  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพันทิภา สุกช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,13:37  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นักวิจัยชุมชนตำบลสุขภาวะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพันทิภา สุกช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,13:36  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..