ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสืบสานวิถีพุทธศาสนิกชนที่ดี
      ท่าน ผอ.ร่วมกับคณะครูและนักเรียน  ร่วมกับใส่บาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันพระใหญ่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องในทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน  การรู้จักสร้างกุศลด้วยการทำบุญถือเป็นแนวทางปฏิบัติของศาสนาพุทธ
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 481 ครั้ง