ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถานที่สำคัญในพื้นที่
สถานที่สำคัญในพื้นที่

วัดใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณ
สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดนี้อยู่เหนือปากคลองแม่กลอง มีแม่น้ำ และคลอง ขนาบอยู่ ๒ ด้าน ด้านพื้นที่วัดจึงถูกน้ำเซาะ
หายไปมาก ไม่ตรงกับเนื้อที่ในโฉนด แม้แต่พื้นที่ดินที่เคยเป็นเกาะอยู่ปากคลองปัจจุบันก็หายไปหมดแล้ว

แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า "วัดโคกเนิน" เดิมเข้าใจว่าผู้สร้างมี ๓ คน พี่น้อง ชื่อ เนิน เดิม และ มี ภายหลังทรุดโทรมมากเพราะภัยสงคราม ต่อมาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน ) สมุหนายก ในรัชกาลที่ ๒ เคยตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดนี้ ได้บูรณะปฎิสังขรณ์ให้ใหม่ทั้งหมด เป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามมากในลำน้ำแม่กลองด้วยฝีมือช่างหลวงในรัชกาลที่ ๒ ประชาชนทั่วไปจึงเรียกวัดนี้ว่า“วัดใหญ่” มาจนถึงทุกวันนี้

***กลองใหญ่***
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงศรีสวัสดิ์ (ชื่น เทพสุวรรณ) นายอำเภอเมืองศรีสุวรรณ   จังหวัดกาญจนบุรีย้ายมาเป็นนายอำเภอแม่กลอง ได้นำซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทำกลองใบใหญ่ขึ้นใบหนึ่งขึงด้วยหนังวัว ครั้นสร้างเสร็จแล้วได้นำมาถวายที่วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทางราชการจึงทำตราจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้ำ สองฟากฝั่งเป็นต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัด

         เรื่องกลองใหญ่นี้ยังมีอีกนัยหนึ่งเป็นนิยายชาวบ้านเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า มีกลองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ ชาวบ้านช่วยกันเก็บไว้ที่วัด กลองดังกล่าวยังปรากฎอยู่จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากกลองใบนี้เป็นกลองขนาดใหญ่มากจึงเรียกว่า แม่กลอง

สิ่งสำคัญของวัดที่ควรชม

๑. อุโบสถอันงดงามของวัด

๒. หลวงพ่อแก่นจันทร์ แกะสลักด้วยไม้จันทร์ ลงรักปิดทองปางห้ามสมุทรขนาดหน้าพระอุระกว้าง ๔๐ ซ.ม. ความสูง จากพระบาทถึงยอดพระเกตุ ๒.๑๐ เมตร

๓. พระประทานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดพระอุระกว้าง ๑.๑๐ เมตร ความสูงจากฐาน ๔ เมตรเศษ

๔. กลองใหญ่ขุดจากต้นซุงใหญ่ ขึงด้วยหนังวัวกระทิงจากป่าเมืองกาณจนบุรี

๕. เจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน ) อยู่ด้านหลังศาลาการเปรียญ

เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พระครูสมุทรภัทรคุณ

โทร ๐๓๔ - ๗๑๑๖๙๗ ๐๓๔ – ๗๑๒๕๓๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 807.64 KB